INTERCONNEXIÓ DE LES XARXES D'ABASTAMENT DEL MARESME NORD I ATLL.

ParJuliette Real

INTERCONNEXIÓ DE LES XARXES D'ABASTAMENT DEL MARESME NORD I ATLL. TRAM BY-PASS DE CAN COLLET I TRAM ROTONDA DE VALLVERIC-TORRENT DE LES PIQUESINTERCONNEXIÓ DE LES XARXES D'ABASTAMENT DEL MARESME NORD I ATLL. TRAM BY-PASS DE CAN COLLET I TRAM ROTONDA DE VALLVERIC-TORRENT DE LES PIQUES

- Tram By-pass de Can Collet:
Instal·lació de la canonada d’acer soldat DN1200 dins d’una galeria subterrània de transvasament de 432 m de llarg per 3 m d’ample i 3,5 m d’alçària.
Execució d’una canonada de desviament PEAD D450 mitjançant una perforació horitzontal dirigida de 580 m i diàmetre de camisa de D630 mm.
Execució d’una segona canonada PEWAD D630 de desviament per l’interior de la galeria de 250 m de llarg.
Valvulería i caldereria associada.
- Tram Rotonda de Vallveric - Torrent de Les Piques:
Instal·lació de 1.417 m de canonada d’acer soldat DN800.
Valvulería i caldereria associada.
Execució d’un microtúnel de 62 m mitjançant clava amb escut de 22 canonades de formigó armat de D1500 mm.
Execució d’un terraplenat de 16 m d’alçària sobre terreny altament inestable.À propos de l’auteur

Juliette Real administrator